لغو پیش بارگذار

info@didbansecurity.ir

ارتباط با ما از طریق ایمیل

02144013870

تماس بگیرید

 حفاظت و مراقبت چیست؟

حفاظت و مراقبت چیست؟

مراقبت در لغت به معنای نگاهبانی، دیده بانی کردن و حفاظت در لغت به معنای نگاه داشتن هر شخصی برای تامین یکی از نیاز های خود باید این احساس را داشته باشد که مورد مراقبت و حفاظت قرار میگرد تا…